FAQ

के बार्क कुकुर नियन्त्रण कलरले कुकुरको भौंकने काम गर्दछ?

2020-06-04

के बार्क कुकुर नियन्त्रण कलरले कुकुरको भौंकने काम गर्दछ?

हो, बार्क डग नियन्त्रण कलरमा १-7 संवेदनशीलता स्तरहरू हुन्छन्, जुन कुकुरको विभिन्न भौंकने आवाजले अभिनय गर्न सक्छ।

स्तर १ न्यूनतम संवेदनशीलता हो, यदि कुकुरहरूको भौंकने प्रक्रिया एकदमै बलियो छ भने, तपाईं यो स्तर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ

स्तर highest उच्चतम संवेदनशीलता हो, यदि कुकुरहरूको भौंकने काम एकदम कम छ भने, तपाईं यो स्तर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।